Ebevyn Koçluğu

Öğrenci koçluğu esnasında belirtildiği gibi çocukla anne-baba arasında iletişim sıkıntısı günümüz gençliğinde sıkça karşılaşılan sorunlardandır. Teknoloji çağına ve hızla değişen dünya düzenine adaptasyon sağlayan çocuklarla, sağlayamayan ebeveynler arasındaki dengeyi kurmak ve birbirlerini anlayacak ortak bir dil oluşturma çalışmasıdır.

Mutlu anne-babanın çocukları da mutlu olur.Değer yaratan,mutlu ve özgüvenli çocuklar yetiştirmek isteyen anne-babalar için gerçekleştirilen bir çalışmadır.
Mutlu aile, mutlu bireyler, çocuklar ve umutlu/mutlu bir gelecek…

Anne/baba olmanın bir okulu yok. İyi anne veya iyi baba olmanın veya iyi çocuk yetiştirmenin kullanım klavuzu yok. Çünkü her insan, bir diğerinden çok farklı ve her bir kişi tek başına ele alınıp gözlemlenmeli ve değerlendirilmeli. Koç, aile içi ılişkilerin anne+çocuk+baba üçgeninde, sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurulmasını sağlamak için destek verir. Bir ilişkinin üzerinde oturduğu sevgi, anlayış ve iletişim gibi temel kavramları gözden geçirme fırsatı verir. Aile üyelerinin kendini ve birbirini tanımasını, nasıl bir anne-baba olmak istiyorum sorusunun yanıtını bulmasını sağlar.