Farkındalık ve Değişim Koçluğu

Farkındalık, sahip olduğumuz olumsuz ve yanlış düşünce kalıplarını, bizi sınırlayan, güçsüzleştiren inançlarımızı fark etmemizle başlar. Kişi bu süreçte içine döner ve içsel bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta koçuyla birlikte zihin-beden-ruh bütünlüğünü fark eder.

Canlı doğduğu andan itibaren yaşamı deneyimlemeye başlar, bu deneyim sonucu öğrendiği her şey beyinde otomatik kayıtlanır, bu kayıtlar bütününe “ZEMİN”denir. Her insan bir diğerinden farklıdır, o kadar ki kişilik dinamiklerinin kayıtları girilip uluslararası düzlemde karşılaştırıldığında birbirini birebir tutan iki kişi bulunamamıştır! Bunun sebebi ise zeminin milyonlarca kayıttan oluşmasıdır. Bu kayıtların karakterden süzülmesi sonucu kişilik dediğimiz “sonuç” çıkar.

KİŞİLİK = KARAKTER + ZEMİN

Zemini oluşturan başlıca dinamikler; ebeveynlerin davranış tarzı ve kişilikleri, kardeşler, okul, hocalar, arkadaşlar, okunulan kitaplar, seyredilen filmler, yaşanan aşklar kısaca çevre ile tüm deneyimlerdir. Yaşanılan her şey kişide iz bırakır… İşte bu ize “ÖĞRENİLMİŞLİK” deriz.

Bu deneyimlerden öğrendiklerim üzerine yaşarım yaşamımı, bu doğru bildiklerime göre kurarım ilişkilerimi, gördüğümü taklit ederek çözerim problemlerimi zemin öğrenilmişlikleri, “buzdağı” gibidir; birazı denizin üzerinde yani “bilinç”te çoğunluğu denizinaltında yani “bilinçaltı”ndadır.

Dünya’nın nasıl bir yer olduğuna dair ve doğru davranışla ilgili tüm kayıtlar bilinçtedir, bunlar koçlukta “NLP yöntemleri” ile ayıklanır. Kişinin kendiyle ilgili tüm inançları bilinçaltındadır bunlar Psikanalitik, Gestalt yöntemleri ile incelenir. Zemin; duyguyu, hangi ihtiyaçların kişide baskın olacağını, düşünceleri, inançları, beklentileri ve en önemlisi davranış ve anlamlandırmayı yaratan kaynaktır.

Şimdi farklı gözlükle kişiliğin 3 katmanına bakalım ;
İD = ÖZ = CAN = kişinin doğasında var olan ihtiyaçları tatmin etmek için 2 temel güdü ile hareket eder ” yok et & sahip ol “.
SÜPER EGO = MASKE = ahlak, din, toplum gibi olgulardan kaynaklanan öğretilmiş doğrulardan oluşan kişilik katmanıdır. Kişiyi, ihtiyaçlarının sesini bastırıp öğrenilmiş doğrularla yönetmeye çalışır.
EGO = AKIL = Kişiliğin parçalanmaması için önlem alır,tamamen İd’e teslim olursak insan olma özelliğimizi kaybedip bir hayvana dönüşürüz veya tamamen Süperego’ya teslim olursak kişiliğimizin “biricikliği”ni yaşayamaz – ki yaşama gelme dürtümüz kişinin biricikliğini yaşamasıdır – birbirimizin tıpatıp aynısı kurulu robatlara benzeriz. Varoluş Psikolojisi yaşam kuramını kişinin “biricikliği”ni bulması üzerine kurmuştur. Varoluşun nedeni kişinin içine hangi yetenekler konduysa bunları gerçekleştirerek kendini yaratması ve bunun sonucu varoluş coşkusunu yaşaması ve öğrenilmişlikleri kendi süzgecinden geçirerek kendi değerleri yaratması, kendi yaşamının anlamını bulmasıdır. Bu insanın gelebileceği en son farkındalık noktasıdır. Bunları bilmenin kişiye ne faydası olacak? Koçluğun tek amacı farkındalıktır. Peki nedir bu farkındalık? Neyin farkındalığı? Yaşama veya kişinin kendine ait “var olan” ın bilinçte canlanmasıdır; GERÇEĞIN KEŞFİDİR. Bu keşfi gerçekleştirmekte, koç size eşlik edecektir.

Sen Dünyasın; o yüzden sen değişirsen, dünya değişir

Osho

Dünyayı değiştiremiyorsan, dünyanı değiştirirsin. Hepsi bu.

Stefan Zweig