İlişki Koçluğu

Bu aşamada koçluk, kişilere değil ilişkiye yapılır. Danışanların ilişkiden nasıl beslendikleri, birbirlerine verdikleri önem, tartışma biçimleri ve uyumları gibi etmenlerde farkındalık kazanmalarına destek olunur. İlişkideki zayıflayan yönleri güçlendirecek, gereksiz çatışmaları azaltacak, empati kurmayı kolaylaştıracak çalışmalarla aradaki duygusal bağın güçlendirilmesi hedeflenir.

Hayatımızın temelinde ilişkilerimiz yer alır. Dışarıdan ihtiyaç duyduklarımızı karşılayan, bizi biz yapan ilişkilerimizdir. Onlar ile gelişir, dönüşürüz. Bu nedenle, ilişkilerimizin dengeli ve sürdürülebilir, kendimiz, değerlerimiz ve yaşam biçimlerimiz ile uyumlu olmaları, hayat tatmininiz açısından önceliğimizdir. İlişki becerilerimizi, ilk kez ebeveynlerimiz aracılığıyla birebir yaşayarak ya da onları gözlemleyerek öğreniyoruz. Bu becerileri aldığımız/modellediğimiz kişiler, sağlıklı ya da sağlıksız bireyler olabiliyorlar. Özellikle sağlıksız bireyleri modellemişsek, bu hayatımızın devamındaki ilişkilerde de kendini gösterebiliyor. Bazı insanlar mutlu, dengeli ve tatminkar ilişkiler yaşarlarken bazıları neden mutsuz, dengesiz ve tatminsiz ilişkileri sürdürmeye devam ediyorlar?

Acı veren bir ilişki, dayanılmaz boyuta vardığında, ayrılığı da beraberinde getiriyor. Kendimizi korumak için doğal savunma mekanizmamız harekete geçiyor. Bu olumsuz tecrübeyi ileriki tecrübelerimiz için referans alıyor ve kendimizi güvenli bir yere saklıyoruz. Bizi acıdan koruyan, ancak aynı zamanda da yaşama sevincinden ve eğlemekten mahrum bırakan bir kabuğun içine… Peki filmi geri sarsak…

Sürdürülebilir olmayacağını ilk andan farkettiğimiz bir ilişkiye girmeme tercihimizi kullansak ya da güzel giden bir ilişki içerisindeyken problemler ile karşı karşıya kaldığımızda, onları sağlıklı ve ilişkiyi güçlendirecek biçimde ele alabilsek nasıl olurdu? Problemler, doğru ele alındıklarında ilişkinin temelini sağlamlaştırıcı görev görürler. İstenen, beklenen, arzu edilen ilişkiler kurulabilinir. Sağlıksız ilişki kurma biçimleri farkındalık ve emek ile sağlıklı ilişki kurma biçimi ile değiştirilebilinir. İki kişi “çok temel” dedikleri farklara rağmen, bir arada kalmak ve ilişkilerini yürütmek istiyorlarsa, bunu yapabilirler. Peki nasıl? İlişki Koçu bu ve bunlar gibi durumlar yaşanırken çiftin yolculuklarına dahil olur; çiftin iletişim ve ilişki kurma döngülerini okuyup çifte yansıtarak, ilişkilerinin sürdürülebilir ve doyumlu olabilmesi için ilişkiyi yapılandırarak çifte eşlik eder. Bu eşlik esnasında, bireylerin ortak ilişkilerini olduğu gibi görme şansını yakalar. Daha sağlam ve doyurucu ilişkileri kurmak mümkün olur.