Kariyer Koçluğu

Koçluk herkesin dışında görmek istediği değişimi, kişinin kendi içinde yaratmayı amaçlar. Kişilerin varolan potansiyellerini ortaya çıkarmayı sağlar. Amaçladıkları hedeflerine ulaşmalarındaki izleyecekleri yolda kendilerini tanımalarını ve kendi yeteneklerini keşfetmelerini belirler. Kendini bilen insan geleceğini de bilir böylelikle.

“Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında en güzel çare, dağ ile karı baş başa bırak der.” Mevlana. Peki, nedir güven, kimdir güvenilecek kişi, dağ, kar kimdir bu sözdeki? Güven göreceli bir kavram mıdır? Toplumdan topluma değişir mi? Aslında birçok sorunun cevabını ararız hayatımız boyunca. Oysa Freud derki “güç ve güveni hep dışımda aradım ama bunlar insanın içinden gelir ve her zaman oradadırlar”.

Einstein konferanslarına hep özel şoförü ile giderdi. Yine bir konferansa gitmek üzere yola çıktıkları bir gün şoförü Einstein’a; “Efendim, uzun zamandır siz konuşmanızı yaparken ben de arka sıralarda oturup sizi dinliyorum ve artık neredeyse söyleyeceğiniz her şeyi kelimesi kelimesine biliyorum” dedi.

Einstein gülümseyerek ona bir öneride bulundu: “Peki, şimdi gideceğimiz yerde beni hiç tanımıyorlar” dedi. “O halde bugün palto ve şapkalarımızı değiştirelim, benim yerime sen yap konuşmayı, ben de arka sırada seni dinlerim.” Şoför, gerçekten çok başarılı bir konuşma yaptı ve sorulan tüm soruları doğru yanıtladı. Tam yerine oturacağı sırada bir kişi, o güne kadar konferansta sorulmamış bir soru sordu. Şoför, hiç duraksamadan soruyu soran kişiye döndü ve “Böylesine basit bir soruyu sormanız gerçekten çok garip” dedi. Sonrada Einstein’ı işaret ederek söyle devam etti: “Şimdi size arka sırada oturan şoförümü çağıracağım ve sorduğunuz soruyu göreceksiniz o bile yanıtlayacak.

Kendine güvenin bu kadarını gördünüz mü? Güven kavramı çok geniş anlamlar ifade etmekle birlikte psikoloji bakış açısında genel olarak çocukluk çağında anne-baba ile geliştiği bilinmektedir. Erik Erikson’un psikososyal gelişim kuramında birinci basamağı oluşturan unsur güvendir. Dolayısıyla güven kavramının oluşması ve gelişmesinde kişinin kendisi kadar çevresinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Güvenden bahsederken özgüven kavramına değinmemek, onu atlamak yanlış olur. Özgüven, kişinin kendisine duyduğu güven, kendisi ve yetenekleriyle ilgili pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olması anlamlarına gelir. Başka bir deyişle kişinin kendisiyle ilgili kısmı özgüveni, çevresiyle ilgili kısmı güveni temsil eder. Her insanın birey olmaya başladığı andan itibaren kariyeri, kariyer hedefi ve hayalini belirleme noktasında; kendi kapasitesine, yeterliliğine olan inancı büyük önem taşır. Özgüveni yüksek ya da düşük olmak, eğitim hayatımızı devamında da iş, kariyer hayatımızı büyük ölçüde belirleyen bir durumdur.

Kariyer koçu, kişinin işiyle ilgili sahip olduğu doneler ve içsel bağlılığını çözmeye çalışır. Özgüven ve güven duygularının en alt tabandaki yani zihindeki kapsamını anlayarak, danışanın yürüdüğü yolu farketmesini sağlar.

Hedef, danışanın içindeki gücü ve güveni ortaya çıkarmaktır.

Aynı durum ŞİRKET KARİYER KOÇLUĞU için de geçerlidir. Şirketinizde piyasa koşulları zorlaştığında bile performans gösterecek şekilde yapılandırılmış olmalıdır. Peki, piyasalar zora girdiğinde sizin şirketiniz de durum ne? Sağlam bir gemide mi hissediyorsunuz kendinizi yoksa bir panik dalgası mı başlıyor?

Tayfa ne kadar sağlam ve donanımlı olursa, aşılamayacak fırtınalar da olmayacaktır… Peki, tayfanın durumu nedir?